Opleidingen

GRIJP JE KANS, GA VOOR EEN DIPLOMA DANS!

Wil je niets liever dan jouw danskennis doorgeven? Wil je het beste uit je dansers halen? Volg een opleiding tot dansdocent!

Op het eerste niveau spreken we van "Initiator", vervolgens "Instructeur B" en "Trainer B" en tot slot "Trainer A". Voor de opleidingen in jazzdans en Standard & Latin zijn er toelatingsproeven
 

Start je met een dansopleiding? Dan heb je als cursist recht op een gratis lidmaatschap als dansdocent gedurende 1 sportjaar!

De focus van de opleiding ligt op didactiek en de juiste manier van lesgeven aan recreatieve, beginnende dansers, aangepast aan verschillende leeftijdscategorieën en toepasbaar op de meest populaire actuele dansstijlen. 
Op dit moment bestaat deze opleiding enkel op het niveau van Initiator (niveau 1). Er is geen toelatingsproef verbonden aan deze opleiding.

opleiding recreatief dansen_adobespark

De opleidingen Jazzdans focussen op de heersende technieken en terminologieën binnen jazzdans.
 

 • Op niveau 1 spreken we van Initiator, gericht op het lesgeven aan beginnende en recreatieve jazzdansers. In de opleiding wordt stilgestaan bij de didactiek en methodiek van een les, alsook bij de basistechnieken en terminologie die binnen jazzdans worden gehanteerd;
 • Op niveau 2 spreken we van Instructeur B, gericht op het lesgeven aan recreatieve en competitieve jazzdansers (tot provinciaal/landelijk niveau). Er wordt onder andere dieper ingegaan op het monteren van muziek, gevorderde technieken en specifieke didactiek en methodiek.
 • Op niveau 3 spreken we van Trainer B, gericht op het lesgeven aan competitieve jazzdansers (op nationaal niveau);
 • Op niveau 4 spreken we van Trainer A, gericht op het lesgeven aan competitieve jazzdansers (op internationaal niveau);

 

ToelatingsproefVooraleer je kunt deelnemen aan een opleiding jazzdans, moet je slagen voor de toelatingsproef van die opleiding. Als je slaagt voor een toelatingsproef, blijft je attest 2 jaar geldig, tenzij de opleiding in de tussentijd niet wordt georganiseerd (dan is het attest langer geldig). Wacht dus niet tot de laatste kans om een toelatingsproef af te leggen. Als je niet slaagt, kun je bij de volgende toelatingsproef die georganiseerd wordt, opnieuw je kans wagen.
Voorbereidende stageRegelmatig wordt er ook een voorbereidende stage georganiseerd die je voorbereidt op de toelatingsproef van de Initiator opleiding (zie Danskampen).

opleiding jazzdans_adobespark

De opleidingen Urban Dance focussen op de heersende technieken en terminologieën binnen de verschillende Urban dansstijlen.

 • Op niveau 1 spreken we van Initiator, gericht op het lesgeven aan beginnende en recreatieve urban dancers. In de opleiding wordt stilgestaan bij de didactiek en methodiek van een les, alsook bij de basistechnieken en terminologie die binnen urban dance worden gehanteerd; 
 • Op niveau 2 spreken we van Instructeur B, gericht op het lesgeven aan recreatieve en competitieve urban dancers (tot provinciaal/landelijk niveau). Er wordt onder andere dieper ingegaan op het monteren van muziek, gevorderde technieken en specifieke didactiek en methodiek.
 • Op niveau 3 spreken we van Trainer B, gericht op het lesgeven aan competitieve urban dancers (op nationaal niveau);
 • Op niveau 4 spreken we van Trainer A, gericht op het lesgeven aan competitieve urban dancers (op internationaal niveau);

Voor de opleiding Initiator Urban Dance hoef je geen toelatingsproef (meer) af te leggen. Iedereen die de basistechnieken urban dance beheerst, kan zich inschrijven voor de opleiding. Voor meer informatie over het vereiste niveau, mag je steeds mailen naar laura@danssportvlaanderen.be. 

opleiding urban dance_adobespark

De opleidingen Disco focussen op de heersende technieken en terminologieën binnen disco.
 

 • Op niveau 1 spreken we van Initiator, gericht op het lesgeven aan beginnende en recreatieve discodansers. In de opleiding wordt stilgestaan bij de didactiek en methodiek van een les, alsook bij de basistechnieken en terminologie die binnen disco worden gehanteerd;
 • Op niveau 2 spreken we van Instructeur B, gericht op het lesgeven aan recreatieve en competitieve discodansers (tot provinciaal/landelijk niveau). Er wordt onder andere dieper ingegaan op het monteren van muziek, gevorderde technieken en specifieke didactiek en methodiek.
 • Op niveau 3 spreken we van Trainer B, gericht op het lesgeven aan competitieve discodansers (op nationaal niveau);
 • Op niveau 4 spreken we van Trainer A, gericht op het lesgeven aan competitieve discodansers (op internationaal niveau);
DSC_5191

De opleidingen Standard & Latin focussen op de heersende technieken en terminologieën binnen Standard, Latin en Social Dance.
 

 • Op niveau 1 spreken we van Initiator, gericht op het lesgeven aan beginnende en recreatieve standaarddansers. In de opleiding wordt stilgestaan bij de didactiek en methodiek van een les. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan technische en didactische kennis van het Eenheidsprogramma Standaarddans niveau 1;
 • Op niveau 2 spreken we van Instructeur B, gericht op het lesgeven aan recreatieve en competitieve standaarddansers (tot provinciaal/landelijk niveau). In deze opleiding wordt er onder meer aandacht besteed aan de technieken en foutenanalyse van het eenheidsprogramma Ballroom- en Latin, alsook dat van Social Dance;
 • Tussen Instructeur B en Trainer B vindt de Dansleraar opleiding plaats. Deze opleiding is het vervolg op de Instructeur B Standard & Latin opleiding en focust zich in hoofdzaak op de techniek van Standard & Latin volgens de handboeken van de WDSF, gepaard gaande met een vervolg op de cursus didactiek. Opgelet: deze opleiding wordt niet erkend door de Vlaamse Trainersschool, maar is een onontbeerlijke vervolmaking tot dansleraar voor alle instructeurs B die geen wedstrijdparen gaan begeleiden op nationaal of internationaal niveau. Het is tevens ook dé springplank naar Trainer B en Trainer A.
 • Op niveau 3 spreken we van Trainer B, gericht op het lesgeven aan competitieve Standaarddansers (op nationaal niveau);
 • Op niveau 4 spreken we van Trainer A, gericht op het lesgeven aan competitieve Standaarddansers (op internationaal niveau);

Toelatingsproef

Vooraleer je kunt deelnemen aan een opleiding Standard & Latin, moet je slagen voor de toelatingsproef van die opleiding. Als je slaagt voor een toelatingsproef, blijft je attest 2 jaar geldig, tenzij de opleiding in de tussentijd niet wordt georganiseerd (dan is het attest langer geldig). Wacht dus niet tot de laatste kans om een toelatingsproef af te leggen. Als je niet slaagt, kun je bij de volgende toelatingsproef die georganiseerd wordt, opnieuw je kans wagen.


Voorbereidende stage

In het geval we een Instructeur B opleiding organiseren, wordt er ook voor initiators een voorbereidende stage georganiseerd die je voorbereidt op de toelatingsproef van Instructeur B.

opleiding standard & latin_adobespark

De focus van de opleiding Dans voor Senioren ligt op het lesgeven aan senioren, rekening houdend met de verscheidenheid van die doelgroep en hun bewegingsmogelijkheden. Je leert onder meer lesgeven in gemeenschapsdans, lijndans, zitdans en combinatiedans.
Op dit moment bestaat deze opleiding enkel op het niveau van Initiator, gericht op het lesgeven aan beginnende en recreatieve senioren.

opleiding dans voor senioren_adobespark

Door het volgen van de opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve rolstoeldansers. Er wordt een breed kader meegegeven over personen met een beperking en de vele mogelijkheden binnen G-dans. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan didactiek en methodiek van een les rolstoeldans.
Op dit moment bestaat deze opleiding enkel op het niveau van Initiator (= niveau 1), gericht op het lesgeven aan beginnende en recreatieve rolstoeldansers.

opleiding rolstoeldans_adobespark

Door het volgen van de opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve G-dansers. Er wordt een breed kader meegegeven over personen met een beperking en de vele mogelijkheden binnen G-dans. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan didactiek en methodiek van een les G-dans.
Op dit moment bestaat deze opleiding enkel op het niveau van Initiator (= niveau 1), gericht op het lesgeven aan beginnende en recreatieve G-dansers.

DSC_4791

Activiteiten

 • Dansleraar Standard & Latin

  10 september 2022
 • Initiator disco

  2 juli 2022
 • Initiator g-dans

  2 juli 2022
 • Initiator jazzdans

  25 september 2022
 • Initiator recreatief dansen op zondagen

  11 september 2022
 • Initiator recreatief dansen vakantieopleiding

  2 juli 2022
 • Initiator rolstoeldans

  2 juli 2022
 • Initiator standard & latin

  17 september 2022
 • Initiator urban dance

  25 september 2022
 • Instructeur B jazzdans

  31 oktober 2022
 • Toelatingsproef Initiator en Instructeur B Jazz

  3 april 2022

Wist je dat je een opleiding kan verspreiden in tijd door de modules afzonderlijk te volgen op locaties naar keuze? Verder kan je, indien je over een bepaald diploma beschikt (bv. een pedagogisch diploma), vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen. Tot slot zijn er ook mogelijkheden om via een bepaald diploma een VTS diploma te behalen.

Meer daarover lees je op onderstaande pagina.

Alternatief traject

Droom je ervan om dansdocent te worden? Wacht niet langer, maar grijp je kans en ga voor een diploma dans!