Meldpunt integriteit

API


Danssport Vlaanderen wil dat iedereen op een fijne manier en in een leuke, veilige dansomgeving kan dansen. Daarom zet de federatie in op ethisch sporten.

Is jou, of iemand die je kent, wél iets onaangenaams overkomen in je dansclub of elders in de danswereld? Of heb je het vermoeden dat er zaken gebeuren die niet oké zijn? Dan kun je zowel bij de Aanspreekpersonen Integriteit (API's) van je club als bij die van Danssport Vlaanderen terecht om in vertrouwen te praten over wat er is gebeurd, wat je hebt gehoord of gezien, of wat je vermoedt.


Aanspreekpersonen binnen je dansclub

Danssport Vlaanderen moedigt al haar aangesloten dansclubs aan, om binnen de club een aanspreekpersoon integriteit (= club-API) aan te stellen.

Heeft jouw club een club-API, dan vind je die in de clubfiche van jouw dansclub:

Flowchart API's


Aanspreekpersoon bij Danssport Vlaanderen

Heeft jouw club nog geen club-API of is de club-API zelf betrokken bij de situatie? Aarzel dan zeker niet om onze federatie-API te contacteren via onderstaand contactformulier.

Wil je opgebeld worden, maar zijn er specifieke momenten waarop jij wel of net niet bereikbaar bent voor onze API, vul dat dan in bij "Wil je nog iets kwijt" onderaan het formulier. Zo belt onze API je niet op een ongepast moment.

Aangesloten lid van Danssport Vlaanderen
Ik wens gecontacteerd te worden door de federatie API via
Waarover gaat jouw melding?


Meer weten over onze federatie-API of de procedure die onze API volgt bij meldingen? Die informatie vind je hieronder:

Je kan bij onze federatie-API een melding indienen via het meldformulier hierboven, of via telefoon of mail (zie "contactgegevens & bereikbaarheid"). Via die drie kanalen kom je terecht bij onze federatie-API die jouw melding discreet behandelt. Onze federatie-API zal luisteren naar jouw verhaal en extra vragen stellen om een volledig zicht te krijgen op de situatie. Vervolgens zal de federatie-API jouw melding volgens een vast stappenplan aanpakken. Als melder word je bij elke stap betrokken en wordt er rekening gehouden met jouw verwachtingen.

  1. In kaart brengen van de situatie: indien nodig zal de federatie-API met jou bekijken met welke andere personen (vb. getuigen, betrokkenen,…) er best contact wordt opgenomen om een volledig zicht te krijgen van de situatie.
  2. Ernst inschatten en advies inwinnen: de federatie-API maakt een ernstinschatting van de situatie en neemt, indien nodig, contact op met externe organisaties voor advies (vb. het Centrum Ethiek in de Sport, 1712). De federatie-API kan in deze fase ook de geanonimiseerde situatie bespreken met een collega of één of meerdere leden van het ethisch adviesorgaan. Dat gebeurt telkens discreet en enkel met mensen die op geen enkele manier betrokken zijn bij de situatie.
  3. Advies formuleren en uitvoeren: de federatie-API zal op basis van de ernstinschatting en het ingewonnen advies, een advies formuleren. Afhankelijk van de situatie kan dat een advies zijn voor de melder, de club-API, het sportclubbestuur, het federatiebestuur,… Het advies wordt geformuleerd richting diegenen die de mogelijkheid hebben om bepaalde stappen te zetten en houdt rekening met jouw verwachtingen als melder. Vervolgens is het aan die personen/instanties om effectief het advies uit te voeren, al dan niet met ondersteuning van de federatie-API.
  4. Nazorg: de federatie-API bekijkt welke nazorg er nodig is en verwijst betrokkenen door naar de juiste hulpkanalen. De federatie-API zal ook nog contact opnemen met de melder om te kijken of alles goed voor hem/haar/hen verloopt en of er nog acties nodig zijn.
  5. Evaluatie en beleid: de federatie-API evalueert of alles op een goede manier werd aangepakt en of er verbeterpunten zijn naar de toekomst. De federatie-API bekijkt ook of er nog zaken ontbreken op vlak van beleid binnen de federatie en/of de club om te voorkomen dat deze situatie zich in de toekomst herhaalt.

Telkens wanneer de federatie-API een gesprek heeft met iemand in het kader van de situatie, zal de federatie-API een verslag opmaken van dat gesprek. Alle verslagen i.v.m. een situatie worden bewaard op een veilige plek, waar enkel de federatie-API toegang tot heeft. Jaarlijks dient de federatie ook te rapporteren aan de overheid over alle situaties. Dat is telkens geanonimiseerd en jouw naam als melder of de naam van de sportclub worden nooit vernoemd.

Hallo! Ik ben Aline Bauwens, de aanspreekpersoon integriteit (federatie-API) van Danssport Vlaanderen. Ik ondersteun de aanspreekpersonen integriteit van de clubs van Danssport Vlaanderen (club-API’s) wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag. Ik ben ook het aanspreekpunt voor atleten, ouders en medewerkers van onze topsportwerking.

Daarnaast kun je als danser, dansdocent/-coach, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met mij (zie tabblad rechts: "contactgegevens & bereikbaarheid") als je een vraag of bezorgdheid hebt over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport die je niet met je club-API kunt bespreken, of als je club geen club-API heeft (de gegevens van je club-API vindt je in de clubfiche van jouw dansclub).

Als federatie-API luisteren ik naar jouw vraag of verhaal, behandel ik jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Ik handel volledig onafhankelijk van Danssport Vlaanderen en de stappen die ik onderneem, zal ik altijd eerst met jou bespreken. Lees in het tabblad “procedure melding” (zie links) meer over het stappenplan dat ik volg bij het behandelen van jouw melding.

Wil je liever een melding doen bij een andere persoon? Dan kun je terecht bij 1712.

Over Aline

Als expert in conflicten op het werk help ik organisaties en professionals met samenwerkingsproblemen om het pad helder te zien naar de best mogelijke oplossing voor de moeilijke situatie waarin ze zitten.

Daarvoor combineer ik 15 jaar academische onderzoekservaring en praktijkervaring in meer dan 200 organisaties, met een scherpe, oplossingsgerichte blik en een groot netwerk van specialisten.

Ik bied mijn expertise aan in de rol van bemiddelaar, adviseur, extern vertrouwenspersoon, auteur, spreker en gastdocent.

NaamAline
Tel.0032 (0)476 76 30 24
E-mailaline@alinebauwens.be
BereikbaarheidZoveel mogelijk bereikbaar, als ik niet opneem laat je een voicemail achter en bel ik je zo snel mogelijk terug.

Bovenstaande contactgegevens zijn persoonlijk en worden niet ingekeken of beantwoord door anderen: je melding of vraag komt dus énkel terecht bij de federatie-API.

Heb je liever dat onze API jou contacteert?
Vul dan ons contactformulier in (zie boven) of spreek een voicemail in. Laat in je bericht weten wanneer ze jou kan contacteren. Zo belt de API je niet op een ongepast moment.