Alle blogposts

De opleiding tot dansleraar... een bergtocht

In november kwam de laatste editie van het tijdschrift Swing uit. In die editie kijken we dan ook terug naar voorbije edities. Een van de artikels dat vele mensen is bijgebleven, is het artikel "De opleiding tot dansleraar... een bergtocht" van Gust Luyten uit Swing 36.

Hieronder kun je dat volledige artikel nogmaals lezen.

 

De opleiding tot dansleraar kunnen we vergelijken met een bergtocht maken. Bij de beklimming is het raadzaam voortdurend de top in het oog te houden. Soms is hij goed zichtbaar, soms ook niet. Om een bergtocht tot een goed einde te brengen, heb je nodig: een goede gids, een gedetailleerde kaart en een behoorlijke uitrusting: dat zijn bergschoenen, dikke kousen, en de nodige proviand.

Zo ook in de opgang tot gediplomeerde dansleraar:

  • De gids (of gidsen): dat zijn de docenten. Zij proberen je wegwijs te maken in de technische en de didactische vaardigheden en verruimen het dansen tot een veelzijdige danssport.
  • Een kaart: dat zijn de cursusteksten en de handboeken techniek.
  • De uitrusting: dat is een behoorlijke dansvaardigheid en dansstijl. Om te bewijzen dat je over een goede uitrusting beschikt, word je bij de aanvang van de opleiding onderworpen aan een toelatingsproef. Samen met een danspartner zal je een demonstratie moeten geven van drie Ballroomdansen en drie Latindansen. De aanleg voor dans en muziek zal in de loop van de opleiding verder gecultiveerd worden.
  • De verschillende opleidingsniveaus tot dansleraar willen we nu beknopt bespreken in analogie met de etappes van een bergtocht.
SW36_verzonken-in-gedachten2

 

Initiator Standaarddansen

Goed ingelopen en fysiek voorbereid, vertrekt men vanuit het dal. Brede wegen gaan over in kronkelende, licht hellende smalle paden langs begroeide hellingen. Met gestadige tred wordt eenzelfde ritme en tempo aangehouden. 

Als gevorderde danser(es) of wedstrijddanser(es) heb je weet van het fascinerende en het heilzame van dansen. Maar je wil meer. Je wil je dansen op een hoger peil brengen en je techniek vervolmaken. Daarom beslis je de opleiding bij Dansliga aan te vatten.

De cursus initiator wordt een aangename kennismaking met een nieuwe benadering van de dans en het dansonderricht. Eens de boomgrens voorbij lokken de lichthellende groene weiden. En hoger, op de rotsachtige bodem ontvouwt zich een variëteit van bloemen en de kleurenpracht van alpenroosjes.

Voor de initiator gaat een nieuwe wereld open; hij(zij) maakt kennis met nieuwe inzichten in het 1e blok van het Eenheidsprogramma; leert de danscombinaties als heer en als dame dansen; ondervindt dat lesgeven didactische vaardigheden vereist; dat er sociale en pedagogische aspecten verbonden zijn aan dansen; dat dansen bewegen is op het ritme en de maat van de muziek en dat sporten op een veilige manier moet beoefend worden.

SW36_950_1140893515

 

Assistent Dansleraar (Instructeur B)

Bergbeklimmen vraagt een goede lichamelijke conditie, weerstand en uithouding. De licht verteerbare maar voedzame proviand wordt aangesproken. Stevige bergschoenen en aangepaste kledij zijn onontbeerlijk om de steile tocht over smalle paden, bezaaid met stenen, aan te vangen. De merktekens op de rotsblokken zijn wegwijzers op de route. Soms moeten er onverwachte hindernissen genomen worden.

Deze opleiding vraagt meer doorzettingsvermogen, gedrevenheid en studie-ijver. Het volledige Eenheidprogramma wordt behandeld: danscombinaties maken, je dansstijl verbeteren, inzicht verwerven in de samenstelling van figuren en figurencombinaties. Een gamma aan Social Dansen verruimt het dansaanbod. De didactiek wordt toegespitst op de praktijk van het lesgeven. Het algemeen gedeelte, gegeven door Bloso-docenten, behandelt de Anatomie, de Fysiologie, Motorisch leren en Ontwikkelingsleer. Ook deze hindernis moet genomen worden.

Het doel van de dagtocht is de berghut bereiken. Voor sommigen eindigt hier de tocht naar boven. Na deze al behoorlijke prestatie, keren ze terug naar het dal. Wie de volgende dag de tocht verder zet, neemt een stevig avondmaal en kruipt vroeg onder de lakens. Men wil fysiek en mentaal voorbereid zijn in het vooruitzicht van de meest lastige klim naar de top.

De berghut bereiken is het diploma behalen van Assistent Dansleraar. Voor sommigen is dit het eindpunt en het meest haalbare.

SW36_img_3798

 

Dansleraar Ballroom, Dansleraar Latin (Trainer A)

Wie de top wil bereiken, moet voor dag en dauw uit de veren. In het schemerdonker wordt, onder leiding van de berggids, de zware tocht ingezet. De beklimming vraagt een aangepaste uitrusting: touwen, klimijzers, pikkel en extra bescherming tegen de hoogtezon. De berghellingen zijn immers bedekt met sneeuw en ijs en de gevaarlijke kloven in de gletsjers vragen oplettendheid en teamwork. Dankzij het doorzettingsvermogen bereikt men tegen de middag de top. Even genieten van het overdonderende vergezicht. Men wenst elkaar geluk en er men drinkt een borrel op de geslaagde klim.

SW36_0055

De derde en laatste etappe in de opleiding verloopt over twee jaar: een jaar Ballroom en een jaar Latin. Een degelijke uitrusting is de voorwaarde om dit niveau aan te vatten: Je moet slagen in het algemeen gedeelte van Bloso. Deze theoretische vakken vragen denkwerk, studie en onderzoek, zoals Trainingsleer, Conditionele, Mentale en Medische aspecten van de sportbeoefening op hoog niveau. Bij de aanvang van de cursus Ballroom en Latin word je getest op je danskwaliteiten tijdens een toelatingsproef. Eenmaal geslaagd in het algemeen gedeelte en de toelatingsproef mag je beginnen aan de cursus Techniek en Didactiek. 

Aanvankelijk beweeg je op glad ijs wanneer de figuren van elke Ballroom- of Latindans in detail behandeld worden aan de hand van de Engelse techniekboeken. Maar gaandeweg gaat er een nieuwe en boeiende wereld open. Je bent nu in staat de algemene didactische principes toe te passen in een persoonlijke didactische les. Ook de luisterstage bij een gediplomeerde dansleraar is een verplicht onderdeel van deze opleiding en wordt als positief ervaren. Door veel individueel oefenen, een volgehouden inzet en een open groepsgeest ga je steeds hogerop om daarna te slagen in het examen dat altijd veel te vroeg komt.  

Het doel van elk niveau in de opleiding moet zijn: de kandidaat helpen groeien naar wat voor hem of haar het meest haalbare is. Het vertrekpunt van dat haalbare is steeds de concrete mens met zijn of haar capaciteiten én beperktheden. Maar het eindpunt mogen we niet afbouwen. Het verlangen om de top te bereiken, moet blijvend gewekt worden. Eenmaal de top bereikt is het ‘a Joy for ever’ .

Wat echt de moeite waard is, is ook veel moeite waard.

SW36_Peter on top of Mt. Elbrus Russia

 

Gust Luyten

 

Het artikel in de originele lay-out, vind je hier: