Alle blogposts

Heeft jouw club al een club-API?

Tuchtcommissie


Danssport Vlaanderen wil dat iedereen op een fijne manier en in een leuke, veilige dansomgeving kan dansen. Daarom zet de federatie in op ethisch sporten. Een van onze doelen is dat elke dansclub/-school een club-API heeft.

Club-API?

Een club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt bij wie dansers, ouders, lesgevers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen van je dansclub terecht kunnen met hun vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag. Een club-API vangt die personen op, luistert en verwijst door naar de relevante hulpverleners of instanties.

 

Ondersteuning

De club-API kan te allen tijde rekenen op de ondersteuning van de federatie-API's van Danssport Vlaanderen.

Daarnaast organiseert de Vlaamse Sportfederatie (VSF) regelmatig bijscholingen over het thema. Zo kun je binnenkort twee bijscholingen volgen op maat van club-API's:

8 juni, 19-22 u.Sport met GrenzenOnline
15 juni, 19-22 u.Aan de slag als club-APIOnline


Aan de slag?

Wil jij aan de slag als club-API bij jouw dansclub-/school of zie je binnen jouw club een ideale kandidaat-club-API? Laat het dan zeker aan je clubbestuur en onze federatie-API's weten!