Alle blogposts

5, 6, 7, 8: Natural turn in langzame wals

1-1

Langzame wals is één van de meest populaire dansen, en één van de eerste figuren die men aanleert in deze dans is de natural turn of de combinatie natural turn (underturned) en outside change. In deze editie van 5, 6, 7, 8 geven Jan Geerts, Marianne Van Lierop en Inge Hansart tips over die figuren.

Jan Geerts: “De Natural Turn is een eenvoudige figuur bestaande uit zes passen, die naar rechts draait met eenvoudige telling 1-2-3 – 1-2-3. In de Natural Turn (underturned) en outside change draaien we de eerste 3 passen naar rechts, om vervolgens terug links te draaien en in dezelfde richting te eindigen. Voordeel van die combinatie is, dat op 1 les, de dansers continue rond de vloer kunnen dansen. De Natural Turn is vaak een eerste uitbreiding die in een hoek wordt aangeleerd.

Of je nu een beginnend danspaar bent of een meer gevorderde danser, een goede basiskennis van de opbouw van je lichaam is van fundamenteel belang om dansbewegingen vlot en vloeiend te kunnen uitvoeren.  Het start inderdaad met een goede houding en goede connectie van beide partners met elkaar, en vooral ook met een goede connectie met de dansvloer.

Het begint absoluut in het gebruik van de onderkant van ons lichaam: de voeten, de benen. Het correct gebruik van voeten en voetposities geeft ons ook een betere controle over het bewegend lichaam. Maar voetwerk alleen is niet voldoende om een goede actie te brengen. Er zijn zo veel andere aspecten waar men aandacht aan dient te besteden: de juiste dansrichting aanhouden, hoeveel draai van bovenkant, onderkant van het lichaam, rotatie,  rijzen en dalen, swing, sway, enzovoort.”

4-4

Tips van onze experts

123 Natural Turn (underturned) en outside change 

“Bij de eerste 3 tellen (123 Natural Turn), moet de leider erop letten dat er een ¼ draai naar rechts wordt gedraaid. Het is belangrijk om voldoende “voorbij” je partner te dansen. Dat wil zeggen: de volger moet toelaten dat de leider voorbij zich kan dansen en de passen iets kleiner maken. Belangrijk hier is dat de volger de juiste positie tegenover de leider aanhoudt. Dat wil zeggen, dat de volger aan de rechterzijde van de leider gepositioneerd blijft. Gebeurt dat niet, dan zal je zien dat het paar stilaan in een diagonale lijn naar het midden opschuift.” - Marianne Van Lierop

“Een tip wat betreft het voetwerk van de leider: de eerste voorwaartse pas van de Natural Turn staat beschreven als hiel – vlak. De tweede zijwaartse pas is een teen of minimum de bal van de voet. Een veel voorkomende fout is dat er een vlakke voet wordt gezet of zelfs een hiel. De derde sluitpas is dan zoals ondubbelzinnig beschreven,  het sluiten van de voeten. Vaak ziet men dat de voeten passeren, of “Charlie Chaplin” voeten. Pas na het mooi parallel sluiten van de voeten, begint de daling en wordt de hiel neergezet (Hiel - vlak). Soms ziet men dat er gedaald wordt, maar de hiel de vloer niet raakt. Dit is fout.” – Jan Geerts

“Een ander aandachtspunt is het sluiten van de voeten op tel 3 van de Natural Turn. Je moet niet alleen sluiten, maar ook telkens je gewicht van de ene voet op de andere overbrengen. Zo kan de leider na tel 3 verder dansen met de linkervoet en de volger met de rechtervoet.” - Marianne Van Lierop

“De algemene regel zegt dat: wanneer er een draai wordt uitgevoerd over verschillende passen, de partner aan de binnenkant van de cirkel een pointing alignement zal uitvoeren en dit meestal op de tweede pas. De partner aan de buitenkant van de cirkel draait over twee passen. In het geval van 1-3 (underturned) van de Natural turn, zal de man op pas twee 1/8 draaien en op pas drie nog een 1/8. Voor de volger ziet dat enigszins anders uit : Pas 2 : ¼ Pointing , Pas 3 : geen draai meer (Body completes the turn). ” – Jan Geerts

“Een van de evoluties in de meer sportieve benadering van ons dansen, is een aanpassing in het rijzen en dalen. Zo is er de eerste pas toegevoegd: “Lower on 1, then start to Rise at the end of 1”. Dit is het gevolg van de drive actie op die eerste pas.” – Jan Geerts

“Na 123 Natural Turn, gaat de leider met de linkervoet achter. Hier is het belangrijk dat er op diagonaal gedanst wordt (Backing DC) en niet achterwaarts naar het midden. Dit voor de passen 1 en 2 van de outside change. Op pas 3 zoeken we opnieuw de begindiagonaal op: de leider draait hier een ¼ naar links.” - Marianne Van Lierop

2-2

“Bij de 3 passen van de outside change moet de leider erop letten dat de volger “mee” kan. Dus de leider mag dan niet al te grote passen achterwaarts nemen en ook de zijpas niet te groot nemen, zodat de volger mooi aan de rechterzijde van de leider kan blijven en niet naast de leider eindigt.” - Marianne Van Lierop

“Om de balans te kunnen houden in de outside change beweging, is het nodig om de voorwaartse projectie in de tweede stap te behouden. Let er ook op dat van het klassieke rijzen en dalen op stap 2 afgeweken wordt (continue to rise) en 3 (up). ” – Jan Geerts

“Belangrijk bij de outside change is, dat pas 3 met open voeten eindigt. Veel beginnende dansers hebben de neiging om nog snel de voeten te sluiten.” - Marianne Van Lierop

“Men eindigt bij de outside change hoog op de voeten en het is pas op het eind van tel 3 en bij de volgende pas dat men terug daalt en inzet voor een volgend figuur, bv. opnieuw bovenstaande 123 Natural Turn. De eerste pas vertrekt dan naast de partner (outside partner) voorwaarts.” - Marianne Van Lierop

“Wanneer deze combinatie verschillende malen herhaald wordt, zal de leider de eerste maal meestal tussen de voeten van de volger stappen. Wanneer echter de combinatie eindigt in een open positie, stapt de leider de tweede en volgende keren naast de partner in een outside positie. Voor beginnende dansers is dit niet zo simpel, daar om dit te kunnen doen, een andere draaihoeveelheid nodig is van de heupen en de schouders (1/8 verschil).” – Jan Geerts

“Deze figuur kan je voor iets meer gevorderde dansers eindigen in bv. een prom. Pos. gevolgd door een chassé.” - Marianne Van Lierop

Natural turn (at the corner)

“Bij het einde van de lange zijde, overgaand naar korte zijde, zijn de richtingen en de hoeveelheid draai dat er gemaakt worden, belangrijk. Na het dansen van de eerste 3 passen eindigt de leider met de rug naar de lange zijde (Back.LOD) en met gesloten voeten, sluitpas op 3. De volger eindigt uiteraard met het aangezicht naar de lange zijde (Fac. LOD). Deze richting is belangrijk om in het geheel van de draai “de weg niet kwijt te raken”. Nu is het belangrijk om de hoeveelheid draai nl 3/8 dr. R te respecteren. De leider eindigt met het gezicht in de nieuwe richting, zijnde de korte zijde (Fac. DW). Ook hier is het belangrijk om met gesloten voeten te eindigen. Daarna kan men verder gaan met 123 Natural turn en outside change.” – Marianne Van Lierop

“Interessanter wordt het, wanneer men verder gaat met Nat.spin turn. Een andere mogelijkheid is om na de Natural turn opnieuw naar het midden te dansen met een ¼ draai links.” – Marianne Van Lierop

“Indien we de natural turn in de hoek dansen (Leider: voor zij sluit, achter zij sluit), heeft deze dezelfde draaihoeveelheden, eindigt echter niet DC, maar wel DW van de nieuwe danslijn. Vermits de natural turn eindigt in een gesloten positie, zal de aansluitende figuur 123 Natural Turn (underturned) starten in dezelfde gesloten positie en zal de leider tussen de voeten van de volger  stappen en niet Outside Partner.” - Jan Geerts

3-3


Tips voor de gevorderde danser

door Inge Hansart

1)  Full natural turn

Wals, leider - natural turn

 • Timing: 123 123   (2 maten)
 • Alignment and direction:
  • start facing  D.W, finish backing LOD (123 )
  • start backing LOD, finish  facing DC of DW of new LOD(456)

2) Half nat.turn + outside change

Enkel het eerste deel van de natural turn dansen (enkel 123).

 • Alignment and direction: start facing D.W., finish backing D.C. (underturned)

Daarna kan men een figuur zoals outside change dansen als follow  (456).

 • Alignment and direction: 
  • start backing D.C., finish facing D.W
  • Couples position om te eindigen kan of closed position of open position zijn.

3) Half nat.turn + outside change overturned

Enkel het eerste deel van de natural turn dansen (enkel 123)

 • Alignment and direction: start facing D.W., finish backing D.C. (under turned).

Daarna kan men het figuur outside change dansen overturned. (456)

 • Alignment and direction: start backing D.C., finish facing  LOD or facing D.C
  • Hier verander je de basishoeveelheid draai van de outside change. Stap 3 van de leider zal verder opendraaien om facing LOD of facing D.C  te verkrijgen.

4)  Natural spin turn

Deze figuur bestaat uit 2 figuren. Een halve rechtse draai en de spin turn.

Hier zijn 3 verschillende opties van hoeveelheid draai in de spin turn.

 • Alignment and direction van de halve rechtse draai blijven dezelfde: Start facing D.W. en finish backing LOD.

Optie 1: spin turn eindigen backing D.C,1/2 en 3/8 (follow back lock).

Optie 2: spin turn overturned eindigen backing LOD, 1/2 en 1/2 (follow natural turning lock).

Optie 3: spin turn underturned eindigen backing D.C. against LOD, 3/8 en 1/4 (follow bwd closed hange met right foot).

Samenvatting

De danser maakt gebruik van de juiste hoeveelheid draai die ervoor zorgt dat de figuren helemaal tot hun recht komen. Daardoor blijft "the couple position" perfect en presenteren de figuren beter op het juiste stuk van de vloer.

Choreography and presentation (C/P): WDSF criteria.

Kennis hebben van je danspasjes en het bestuderen en analyseren van de techniek, zijn heel belangrijk om naar de volgende stap in evolutie te kunnen gaan. Het geeft je ook meer inzicht in wat je al dan niet kunt doen, door de juiste hoeveelheid draai toe te passen. Meer draai of minder draai kan jouw inzicht op de figuur ten goede veranderen.