Een hart voor sport

Info Hartfalen – Een hart voor sport

Doel en omvang van de waarborg

Met een lichamelijk ongeval wordt gelijkgesteld en is bijgevolg verzekerd: het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) en een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct.

De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren:

  • ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit verder te zetten;
  • ofwel tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit;
  • ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats.

Deze verzekering heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis.

Deze waarborg is uitsluitend van toepassing op dansende leden van de verzekeringsnemer.

Uitsluiting

Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische stoffen of doping.

Gewaarborgde bedragen

  • Behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen welke zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 100% van dit tarief en welke hebben plaatsgevonden binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem.
  • In geval van overlijden: een vaste vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer met daarin begrepen de begrafeniskosten.
  • In geval van blijvende invaliditeit: een vaste vergoeding van maximum 35.000 EUR per slachtoffer jonger dan 65 jaar naar rato van de graad van invaliditeit.
  • In geval van tijdelijk ongeschiktheid: een dagvergoeding van 30 EUR per slachtoffer jonger dan 65 jaar, gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte- en ongevallenverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen

Optioneel, per club te nemen - Premie €1 per lid

Aanvraagformulier verzekering ‘een hart voor sport’ - polisnr. 45273318

logo DSV rood hoog