Aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen

Info contractuele aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen – polis Ethias 45.273.318

De contractuele aansprakelijkheid die ten laste valt van de clubs aangesloten bij Danssport Vlaanderen voor stoffelijke schade veroorzaakt aan:

  • de gebouwen die permanent gebruikt worden door de club tijdens de uitoefening van de verzekerde activiteiten;
  • het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard dat zich in deze gebouwen bevinden en dat ter beschikking wordt gesteld van de verzekerde dansclubs.

Verzekerd kapitaal : € 12500 per ongeval

Vrijstelling per schadegeval : €125

Uitsluiting: De schade veroorzaakt door brand, rook, ontploffing en water aan deze gebouwen en het materiaal. Alle schade die veroorzaakt wordt aan gebouwen die slechts tijdelijk gehuurd of gebruikt worden.

De premie op jaarbasis bedraagt : €49.15

Aanvraagformulier ‘Contractuele aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen’  Polisnr. 45273318

logo DSV rood hoog
Bevestigd hierbij in te tekenen op de polis contractuele aansprakelijkheid voor schade aan in gebruik genomen lokalen voor de periode van 1 jaar. De startdatum is steeds 1 januari.
De premie van 49.15 € zal betaald worden na ontvangst van factuur.
Premie per jaar: €49.15 inclusief taksen
Verzekerde bedragen:
 
OmschrijvingKapitaal
Schade aan gebouw en inhoud
vrijstelling €125 per schadegeval


€ 12500 max per schade

Bij het indienen van dit formulier teken je in op deze verzekeringspolis en ga je akkoord de premie te betalen.