Brandverzekering

Info brandverzekering – Polis Ethias 38 109 870

Deze verzekering dekt materiële schade die voortkomt uit brand-, storm-, hagel-, sneeuw- of ijsdruken en waterschade. De schadevergoeding wordt, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, beperkt tot de hierna vermelde kapitalen:

  • Afdeling 1: Brand
    Huur- en of gebruikersgevaar van gebouwen of gedeelten van gebouwen en hun inhoud € 496 000
  • Afdeling 2: Storm-Hagel-sneeuw- of ijsdruk gewaarborgd
  • Afdeling 3 – Waterschade gewaarborgd
  • Rechtsbijstand gewaarborgd

De premie wordt, per ingebruikname, en voor elk risico afonderlijk als volgt vastgesteld:

Duur van ingebruiknamePremie + taksenTotaal
1 dag€ 10.5 + € 0.7= €11.20
2 dagen€ 13.6 + € 0.9= €14.50
3-4 dagen€ 16.8 + € 1.1= €17.90
5 tot 8 dagen€ 20 + €1.3= €21.30
9 tot 31 dagen€ 23 + €1.5= €24.50
32 tot 62 dagen€ 24.8+ €1.62= €26.42
63 dagen tot 6 maanden€ 31.2+ € 2.04= €33.24
6 maanden + 1 dag tot een jaar€ 41.6+ €2.72= €44.32

Door “duur van ingebruikname” moet men verstaan, het aantal dagen dat de manifestatie zelf in beslag zal nemen, dus zonder de dagen nodig voor de voorbereiding en het terug in orde brengen der lokalen. Er wordt nader bepaald dat wanneer de ingebuikname van deze gebouwen overeen termijn van niet opeenvolgende dagen verpsreid is, de effectieve gebruiksdagen samengeteld worden voor de berekening van de premie.

Let op, dit formulier moet rechtstreeks verstuurd worden naar boekhouding@ethias.be en ook de premie moet betaald worden voor de eerste activiteit op het rekeningnummer BE09 091003553057 van Ethias NV met vermelding van het polisnr. 38 109 870