Ethisch sporten

Een fijne dansomgeving voor iedereen

Als federatie willen we dat iedereen op een fijne manier en in een leuke dansomgeving kan dansen. Daarom zetten we in op ethiek: pesten, discriminatie, geweld, grensoverschrijdend gedrag,... hebben geen plaats in onze federatie.


In onze gedragscode vind je meer informatie over hoe een dansomgeving er voor ons uitziet.

Ethische problemen?

Heb je een klacht over het ethische gedrag van iemand binnen onze federatie of wil je praten over wat jou overkomen is, neem dan contact op met onze Aanspreekpersonen Integriteit (API's) of dien een officiĆ«le klacht in bij onze tuchtcommissie.

mentaal ethiek

Je kunt ook steeds terecht bij deze externe instanties:


Advies/informatie bij vermoeden of incident
HulpverleningMeldingInformatie en/of vorming
112 x 
1712xxx
Tele-Onthaalxxx
Awelxx 
Huisarts / sportartsxx 
Politie  x
Child Focusx  
Sensoa   
Vertrouwenscentrum Kindermishandelingxxx (voor professionelen)
CAW en JAC xx (voor professionelen)
ICES   

 

 

 

Wil je meer weten over ethisch sporten? 

Bekijk de aanvullende thema's hieronder en klik door...