Modelcontracten

Mogelijke vergoedingen voor dansdocenten

Er zijn verschillende mogelijkheden om de vergoeding te regelen voor dansdocenten:

  1. Vergoeding via verenigingswerk: bekijk dit filmpje voor de laatste update omtrent verenigingswerk.
  2. Vergoeding via vrijwilligerswerk
  3. Als zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep
  4. Als werknemer (bediende, jobstudent, vrijstelling via 25-dagen regel)
     

Elke manier heeft haar eigen regels en voorwaarden. We geven in de documenten 'Soorten vergoedingen en tewerkstellingen van danslesgevers' en '1_matrix_vgl_statuten' een beknopte omschrijving van elk. Op deze webpagina vind je van elk type vergoeding eveneens een voorbeeldovereenkomst.

Tot slot vind je hieronder ook een voorbeeldovereenkomst tussen dansdocent en dansclub. Zowel de dansclub als de dansdocent hebben rechten en plichten, goede afspraken zijn dus belangrijk, bv. over vergoedingen. Spreek op voorhand het bedrag van de vergoeding af, alsook het type contract. Je kan hiervoor onderstaande samenwerkingsovereenkomst gebruiken. Het betreft een afsprakennota.

Documenten