Tewerkstelling en vergoeding van docenten

Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden om de vergoeding te regelen/tijdelijke tewerkstelling van dansdocenten: vrijwilligersstatuut, Artikel 17, Sportwerk Vlaanderen als sociaal secretariaat, interimkantoor, zelfstandige in hoofd- of bijberoep, … 

Elke manier heeft haar eigen regels en voorwaarden. We geven in de documenten 'Soorten vergoedingen en tewerkstellingen van danslesgevers' en '1_matrix_vgl_statuten' een beknopte omschrijving van elk. Op deze webpagina vind je van elk type vergoeding eveneens een voorbeeldovereenkomst.

De mogelijkheden

1.       Artikel 17 – nieuwe verenigingswerk

3.      Als zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep 

5.     Werken met Sportwerk Vlaanderen

Sportwerk Vlaanderen is decretaal erkend als organisatie voor coördinatie en tewerkstelling van sportbegeleiders. Ze willen de partner zijn voor wie wil werken in de sport, een professionele sportwerker zoekt of vragen heeft over tewerkstelling in sport. Hun ambitie is de professionele tewerkstelling in de sportsector in Vlaanderen en Brussel bevorderen.

Wil je als clubs zelf werkgever worden van jullie trainers, jeugdsportcoördinatoren, terreinverzorgers of procesbegeleiders, maar niet zeker of je de verantwoordelijkheid wilt dragen van alle werkgeversverplichtingen die hierbij komen kijken? Weet dat je dan beroep kan doen op Sportwerk. Zijn nemen de administratieve taken en verplichtingen op hun.

6.       Werken met een sociaal secretariaat / interimkantoor

Afspraken in een overeenkomst

Tot slot vind je hieronder ook een voorbeeldovereenkomst tussen dansdocent en dansclub. Zowel de dansclub als de dansdocent hebben rechten en plichten, goede afspraken zijn dus belangrijk, bv. over vergoedingen. Spreek op voorhand het bedrag van de vergoeding af, alsook het type contract. Je kan hiervoor onderstaande samenwerkingsovereenkomst gebruiken. Het betreft een afsprakennota.