Covid Safe Ticket (CST)

Vanaf 1 november moet je beschikken over een Covid Safe Ticket om toegang te krijgen tot:

 • (binnenruimtes van) fitnesscentra;
  • De verplichting heeft alleen betrekking op de fitnesscentra en lokalen in sportcentra die hoofdzakelijk worden gebruikt voor fitnessactiviteiten en niet op alle (lokalen van) sportcentra.
 • (binnenruimtes van) horeca;
 • evenementen van meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten;
 • kleinere evenementen:
  • ook kleinere evenementen, met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten, mogen werken met het Covid Safe Ticket als zij de deelnemers vooraf duidelijk op de hoogte brengen;
  • reguliere danslessen, trainingen, etc. zijn in principe GEEN evenementen en maken dus geen gebruik van het Covid Safe Ticket.

Opgelet: vanaf 20 november wordt er gewerkt met een CST+. Dat wil zeggen dat je zowel een CST nodig hebt, als een mondmasker moet dragen.

 

Activiteiten vrijgesteld van het CST:

 • Fitness:
  • buitenactiviteiten;
  • als personen enkel binnen komen om te betalen of het toilet te gebruiken, hebben ze geen CST nodig, maar moeten ze wel een mondmasker opzetten (voor toegang tot kleedruimtes of douches is wél een CST nodig).
 • Horeca:
  • terrassen;
  • als personen enkel binnen komen om te betalen of het toilet te gebruiken, hebben ze geen CST nodig, maar moeten ze wel een mondmasker opzetten;
  • ook take away (binnen bestellen, wachten, betalen en afhalen) kan zonder CST, maar met mondmasker.
 • Evenementen:
  • Kleine evenementen van minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten moeten geen CST vragen (maar zij mogen dat wel als ze dat vooraf duidelijk communiceren aan de deelnemers).

Wie heeft een Covid Safe Ticket nodig?

Iedereen ouder dan 12 jaar en 2 maanden* voor:

 • massa-evenementen
 • voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen (enkel indien het gevraagd wordt door de voorziening)
 • dancings en discotheken

* tot 12 jaar en 2 maanden is een kind vrijgesteld van het coronacertificaat (cf. kinderen onder 12 jaar).

Iedereen van 16 jaar en ouder voor:

 • horeca
 • fitness

 

Opgelet: 

Je mag als sportclub/horeca/... geen CST vragen aan je medewerkers (dus ook niet aan trainers, vrijwilligers,...). Meer informatie daarover:

 

Hoe krijg je een Covid Safe Ticket?

Een geldig Covid Safe Ticket verkrijg je op basis van:

 • een vaccinatiecertificaat: volledige vaccinatie ten minste 2 weken geleden;
 • een herstelcertificaat: positieve PCR-test tussen 11 en 180 dagen geleden;
 • een testcertificaat:
  • negatieve PCR-test (NAAT-test) met staalafname maximaal 48 uur geleden;
  • of negatieve RAT-test (snelle antigenentest) met staalafname maximaal 24 uur geleden.
   • Let op: niet alle apotheken doen zulke antigenentests. Informeer je dus tijdig bij de apotheken in jouw buurt!
   • Let op: een zelftest is niet voldoende voor een Covid Safe Ticket!
 • In het geval van een testcertificaat is het certificaat geldig tot het einde van de kalenderdag waarop het certificaat vervalt.

 

Hoe organiseer je als uitbater/evenementorganisator de toegangscontrole?

Vanaf 1 november ben je als uitbater van horeca/fitness (of als organisator van een evenement dat werkt met het CST) dus verplicht om een toegangscontrole te organiseren. Maar hoe doe je dat het best?

 1. Maak een beknopt draaiboek op waarin de procedure van de toegangscontrole staat beschreven (bv. waar, wanneer, wie,...).
 2. Maak die procedure kenbaar aan je bezoekers.
 3. Duid een (of enkele) vaste medewerker(s) of vrijwilliger(s) aan die de Covid Safe Tickets zullen controleren.
 4. Zorg dat zij in het bezit zijn van een smartphone met de app CovidScanBE (iphone / android).
 5. De medewerker/vrijwilliger scant met die app de QR-code van de bezoeker (op zijn/haar smartphone in de app CovidSafeBE (iphone / android), op papier of in een gedownloade pdf). Dat doe je zo:
  1. Open de app CovidScanBE.
  2. Klik op "Evenement (Covid Safe Ticket)".
  3. De bezoeker opent de app CovidSafeBE en klikt op resp. "Vaccinaties", "Testen" of "Herstel" (afhankelijk van de optie waarvoor hij/zij gekozen heeft). De bezoeker opent de meest recente vaccinatie, test of herstel en toont je de QR-code.
   • Indien hij/zij een COVID-certificaat op papier of als download-pdf bij heeft, toont hij je die QR-code.
  4. Hou je smartphone boven de QR-code van de bezoeker en scan zo de QR-code.
  5. Eens de QR-code gescand is, krijg je een groene melding als het Covid Safe Ticket in orde is (en de bezoeker dus binnen mag).
   • Krijg je een rode melding? Dan moet je de bezoeker de toegang weigeren. Hij/zij kan dan nog wel een snelle antigeentest laten doen bij een zorgverstrekker (bv. arts, apotheek) en zich nadien opnieuw melden aan de toegang.
 6. Controleer ook zeker of het Covid Safe Ticket wel op naam staat van de bezoeker in kwestie. Dat doe je met een identiteitsbewijs (bv. identiteitskaart).