Corona

Huidige regels

Hieronder vind je een kort overzicht van de coronamaatregelen in code geel die gelden vanaf 7 maart.

Opgelet: het sportprotocol van Sport Vlaanderen is op dit moment (07/03, 10u.) nog niet aangepast aan code geel. Mogelijk volgen er dus nog kleine wijzigingen aan onderstaande informatie.

 

Sportactiviteiten

Er gelden geen beperkende maatregelen op het beoefenen van sportactiviteiten. Alle sportactiviteiten (trainingen, wedstrijden, sportkampen, …) kunnen dus plaatsvinden.

 

Sportkampen

Sportkampen mogen zowel met als zonder overnachting doorgaan. Er is geen beperking op het aantal deelnemers.

Als extra houvast om kampen veilig te organiseren, biedt Sport Vlaanderen echter nog steeds een document met enkele nuttige tips aan. Die kunnen de organisatoren toepassen in functie van de eigen lokale context en noodzaak.

 

Mondmaskers

 • Mondmaskers zijn niet meer verplicht (behalve in zorg + openbaar vervoer, vanaf 12 jaar). 
 • Ze worden wel nog aangeraden:
  • voor (medisch) kwetsbare personen;
  • in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar 1,5 m afstand niet gewaarborgd kan worden.

 

Publiek

Er zijn geen beperkingen meer qua publiek (m.u.v. CO²-meting en ventilatie - zie onder).

 

Bar / cafetaria

Er zijn geen beperkingen meer (m.u.v. CO²-meting en ventilatie - zie onder).

 

Ventilatie en CO²-meters

Heb je als dansclub een eigen indoor infrastructuur, dan sta je in voor een goede ventilatie van die infrastuctuur. 

Voor gewone sportactiviteiten wordt enkel nog gevraagd om aandachtig te blijven voor voldoende ventilatie. Voor evenementen en horeca blijven CO²-meters, risico-analyse + actieplan voor ventilatie voorlopig nog verplicht:

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Voor luchtkwaliteit legt het nieuwe KB een streefwaarde en een limietwaarde op:
 • Voorwaarden CO²-meters:
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • De CO²-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO²-meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO²-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzondering: het plaatsen van de CO²-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO²-meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Die vind je op de website van jouw provincie of gemeente.

Een dansavond/-namiddag organiseren?

Wil je een dansavond/-namiddag organiseren, dan kan dat weer op een normale manier. Hou nog wel rekening met CO²-meting en zorg voor voldoende ventilatie (zie paragraaf hierboven).

 

Meer informatie

Meer details over de geldende maatregelen lees je op de website van Sport Vlaanderen.

Onze lesgevers vinden tips & tricks omtrent online lesgeven in onze rubriek "Docentenondersteuning".

Heb je vragen over onze wedstrijden? Die informatie vind je in onze rubriek "Competitie".