16.png

Toelatingsproef Initiator en Instructeur B Jazzdans

Uur: 12u30 (tot circa 15u30)


Proef Initiator opleiding:
Voor de toelatingsproef moet de kandidaat niets voorbereiden. 
Er zal een volledige jazzdansles gegeven worden (warm up, cross-the-floor, combinatie, cooldown).
Na de les volgt een demonstratie van de geleerde choreo voor de jury.
De jury zal zowel observeren tijdens de les als tijdens de demo van de choreografie.

NIEUW: Je mag optioneel ook een filmpje van een choreo van +/- 1 minuut opnemen en meenemen om te tonen aan de jury. Hier zal dan mee rekening gehouden worden tijdens de beoordeling. Dit is optioneel, en dus niet verplicht. Gelieve dit op stick mee te nemen naar de proef.

De jury beoordeelt volgende criteria:
ritme: Voel je de muziek goed aan, kan je de sfeer "beleven" terwijl je danst, muzikaliteit, gevoel voor ritme en frasering zijn erg belangrijk voor een toekomstig dansleraar.
attitude: Heb je een correcte lichaamshouding als je danst, zijn de basistechnieken* onder controle?
gebruik van de ruimte: Dans je niet te ingehouden? Worden de sprongen en draaien goed uitgevoerd met voldoende amplitude en juiste technieken?
dynamiek van de bewegingen: Dans je met de juiste kracht, uitstraling?
(*) onder basistechnieken wordt volgende verstaan: draaitechnieken, sprongtechnieken, evenwicht, centering, lenigheid, lichaamsbeheersing, coördinatie, …

Zie ook onderstaand document 'Toelatingsvoorwaarden'.
 
Doelgroep:
Iedereen die interesse heeft om de opleiding "initiator jazzdans" weldra aan te vatten.
Danservaring is wel een vereiste!
 
Toelatingsvoorwaarden:
- Minstens 16 jaar worden in het jaar dat de cursus start. 
- De basistechnieken beheersen die opgelijst staan in onderstaand document 'Toelatingsvoorwaarden'.

Proef Instructeur B opleiding:
De kandidaat danst een solo van minstens 1 minuut en maximum 2 minuten op eigen gekozen muziek. Zie document 'Opdracht toelatingsproef Instructeur B Jazzdans' voor meer toelichting. 

Toelatingsvoorwaarden:
Diploma 'Initiator Jazzdans' of 'Initiator Actuele Dans' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Niet vergeten:
- Inschrijven voor deze proef voor 19/08/2022.
- Gelieve, naast de online inschrijving, onderstaand formulier van de betreffende opleiding op voorhand in te vullen en door te mailen naar laura@danssportvlaanderen.be.
- Danskledij
- Plooibare balletslofjes (aanbevolen, maar niet verplicht) 

Na het succesvol afleggen van de toelatingsproef blijft het attest 2 jaar geldig. 
Potentiële cursisten moeten hun toelatingsproef opnieuw met succes afleggen indien hun vorige proef meer dan 2 jaar geleden met succes afgelegd werd.

In de voormiddag organiseren we een oriëntatiedag, met workshops recreatief dansen en urban dance alsook een infosessie over de opleidingen. Meer info kan je hier terugvinden.

DOCUMENTEN:

Toelatingsvoorwaarden Initiator Jazzdans
Formulier Toelatingsproef Initiator Jazzdans
Formulier Toelatingsproef Instructeur B
Opdracht Toelatingsproef Instructeur B